Đăng ký

Giải câu 1 Trang 47 - Sách giáo khoa Vật lí 6

(1) -  \(O_1\)                                  (4) -  \(O_1\)

(2) -  \(O\)                                    (5) -  \(O\)

(3) -  \(O_2\)                                  (6) -  \(O_2.\)