Đăng ký

Giải bài 5.2 Trang 17 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn: Đổ gạo vào đầy hộp rồi dùng cân để cân số gạo đó.

Giải: 

Số 397g chỉ khối lượng sữa trong hộp.

Khi hết sữa, rửa sạch hộp, lau khô, đổ đầy gạo đến tận miệng hộp, lượng gạo đó có khôi lượng khoảng từ 240g đến 260g. Như vậy lượng gạo nhỏ hơn so với 397g vì khối lượng riêng của sữa và gạo không giống nhau.