Đăng ký

Giải câu 12 Trang 20 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Học sinh tự trả lời dựa trên GHĐ và ĐCNN ghi trên cân em đang có.