Đăng ký

Giải câu 13 Trang 20 - Sách giáo khoa Vật lí 6

5T có nghĩa là 5 tấn. Biển báo này có nghĩa là những xe có tổng khối lượng xe và hàng hóa từ 5 tấn trở xuống mới được phép qua cầu.