Đăng ký

Giải bài 5.9 Trang 18 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Đếm số vạch chia trong khoảng từ 0 đến 1, lấy 1g chia cho số vạch chia đó sẽ được giá trị của ĐCNN.

Giải:

Chọn D. 0,2g.