Đăng ký

Giải bài 5.16 Trang 19- Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Viên bi chì nặng hơn viên bi sắt nên nếu hai đĩa cân có số viên bi bằng nhau thì đĩa cân nào nặng hơn sẽ có viên bi chì.

Giải:

- Lần cân thứ nhất: Đặt lên đĩa cân 3 viên bi. Đĩa cân nặng hơn là đĩa cân có chứa viên bi chì.

- Lần cân thứ hai: Lấy hai trong ba viên bi ở đĩa cân nặng hơn rồi đặt lên mỗi đĩa cân một viên bi này. Khi đó:

  +) Nếu cân thăng bằng: 2 viên bi nặng bằng nhau và đều là bi sắt. Viên bi còn lại chưa đặt lên đĩa cân là viên bi chì.

  +) Nếu cân không thăng bằng: Đĩa cân nặng hơn có chứa viên bi chì.