Đăng ký

Giải câu 7, câu 8 Trang 19 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Học sinh dựa vào thực tế trả lời.