Đăng ký

Giải bài 27 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Đố: Một học sinh đã "rút gọn" như sau:

\(\dfrac{10+5}{10+10}=\dfrac{5}{10}=\dfrac{1}{2}\)

Bạn đó giải thích: "Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5". Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Giải:

"Rút gọn" như bạn học sinh đã làm là sai vì bạn đã "rút gọn" các số hạng giống nhau ở tử và mẫu chứ không phải rút gọn thừa số chung.

Cách làm đúng là: \(\dfrac{10+5}{10+10}=\dfrac{5.(2+1)}{5.(2+2)}=\dfrac{3}{4}.\)