Đăng ký

Giải bài 20 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Rút gọn các phân số chưa tối giản, sau đó so sánh.

Giải:

Trước hết, rút gọn các phân số chưa tối giản.

\(\dfrac{-9}{23}=\dfrac{-3}{11}=\dfrac{3}{-11};\)         \(\dfrac{15}{9}=\dfrac{5}{3};\)         \(\dfrac{60}{-95}=\dfrac{-60}{95}=\dfrac{-12}{19}.\)