Đăng ký

Giải bài 22 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn giải

Giải:

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{40}{60};\)        \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{45}{60};\)        \(\dfrac{4}{5}=\dfrac{48}{60};\)       \(\dfrac{5}{6}=\dfrac{50}{60}.\)