Giải bài 22 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Có thể bạn quan tâm

Giải bài 26 trang 55 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

    a Thay x=1, y=3 vào y=2x+b ta được: 3=2.1+b \\Leftrightarrow \ b=1  Vậy ta có hàm số y=2x+1.  Đồ thị hàm số y=2x+1 đi qua hai điểm 0;1 và \ \frac{1}{2};0\    b Thay x=2, y=1 vào y=ax+3 ta được: 1= 2a+3 \\Leftrightarrow \ a= 1 Vậy ta có hàm số y=x +3  Đồ thị hàm số y=x+3 đi qua hai điểm 0;3 và 3;

Giải bài 21 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

HƯỚNG DẪN: Rút gọn các phân số chưa tối giản, sau đó so sánh. GIẢI: Trước hết, rút gọn các phân số \\dfrac{7}{42}=\dfrac{1}{6};\               \\dfrac{3}{18}=\dfrac{3}{18}=\dfrac{1}{6};\            \\dfrac{9}{54}=\dfrac{1}{6};\ \\dfrac{12}{18}=\dfrac{2}{3};\                   \\dfrac{10}{15}=\dfrac{

Giải bài 27 trang 58 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

   HƯỚNG DẪN:  Điểm \Mx0;y0\ thuộc đồ thị hàm số y=ax+b khi \y0=ax0+b\   GIẢI:     a Thay x=2, y=6 vào y=ax+3 được: 6=2a+3 \\Leftrightarrow\ \a= \frac{3}{2}\ Ta có hàm số \y =\frac{3}{2}x+3\    b Đồ thị của hàm số \y =\frac{3}{2}x+3\ là một đường thẳng đi qua hai điểm 0;3 và 2;0

Giải bài 23 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

HƯỚNG DẪN: Chú ý: Phân số \\dfrac{a}{b}\ có \b \neq 0.\ GIẢI: \B=\begin{Bmatrix} \dfrac{0}{3}\left hoặc \dfrac{0}{5} \right ; \dfrac{3}{3}\left hoặc \dfrac{5}{5}\right ; \dfrac{3}{5}; \dfrac{5}{3}\\ \end{Bmatrix}\

Giải bài 28 trang 58 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

   HƯỚNG DẪN:     Đường thẳng y=ax+b tạo với tia Ox một góc \\alpha\ thì \a=tg.\alpha\   GIẢI:     a Đồ thị hàm số y=2x+3 là một đường thẳng đi qua hoa điểm 0;3 và \ \frac{3}{2};0\.    b Gọi \ \alpha\ là góc tạo bởi đường thẳng y=2x+ 3 với trục Ox thì \tg \alpha =2 \Leftrightarrow \alpha \approx 123

Giải bài 24 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

HƯỚNG DẪN: Rút gọn phân số \\dfrac{36}{84}\ sau đó sử dụng định nghĩa hai phân số bằng nhau để tìm x và y. GIẢI: Ta có: \\dfrac{36}{84}=\dfrac{36:12}{84:12}=\dfrac{3}{7}\           \\dfrac{3}{x}=\dfrac{3}{7}=\dfrac{3}{7}\ suy ra x = 7.          \\dfrac{y}{35}=\dfrac{3}{7}=\dfrac{3.5}{7.5}=\dfrac{15}