Đăng ký

Giải bài 21 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Rút gọn các phân số chưa tối giản, sau đó so sánh.

Giải:

Trước hết, rút gọn các phân số

\(\dfrac{-7}{42}=\dfrac{-1}{6};\)               \(\dfrac{3}{-18}=\dfrac{-3}{18}=\dfrac{-1}{6};\)            \(\dfrac{-9}{54}=\dfrac{-1}{6};\)

\(\dfrac{12}{18}=\dfrac{2}{3};\)                   \(\dfrac{-10}{-15}=\dfrac{2}{3};\)                           \(\dfrac{14}{20}=\dfrac{7}{10}.\)

Từ đố ta có: \(\dfrac{-7}{42}=\dfrac{3}{-18}=\dfrac{-9}{54}; \dfrac{12}{18}=\dfrac{-10}{-15}\)

Vậy phân số phải tìm là \(\dfrac{14}{20}.\)

shoppe