Đăng ký

Giải bài 2 trang 134 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

    Tam giác ABC có góc B = \(45^o\), góc C = \(30^o\). Nếu AC = 8 thì AB bằng:

Giải bài 2 trang 134 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hướng dẫn giải

       

   Vẽ \(AH \perp BC \)

  Xét \(\Delta HAC\) vuông tại H có:

   \(\widehat{C}= 30^0 \ nên \ AH = \dfrac{1}{2}AC = 8:2 = 4(cm) \)

  Xét \(\Delta HAB\) vuông cân tại H nên:  

   \(AB = AH \sqrt{2} = 4\sqrt{2} (cm)\)

   Chọn B.

shoppe