Đăng ký

Giải bài 10trang 135 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

    Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn(O). Các cung nhỏ AB, BC, CA có số đo lần lượt là x + \(75^0\), 2x + \(25^0\), 3x - \(22^0\). Một góc của tam giác ABC có số đo là:

 (A)\(57^0 5\) ;     (B) \(59^o\) ;     (C) \(61^o \);     (D) \(60^o\)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải

   

   Các cung liên tiếp AB, BC, CA tạo thành đường tròn, do đó:

   \(\stackrel\frown{AB}+\stackrel\frown{BC}+\stackrel\frown{CA} = 360^0\)

   Hay 

  ( x+ 75) + (2x + 25) + ( 3x - 22) = 360

  \( \Rightarrow x = 47^0\)

   Vậy \(\widehat{C}= \dfrac{47^0 + 75^0 }{2}= 61^0\)

   Chọn C.