Đăng ký

Giải bài 140 trang 56 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm ƯCLN của:

a) 16, 80, 176 ;         b) 18, 30, 77

Hướng dẫn giải

Giải:

a) \(16=2^4;\)        \(80=2^4.5;\)        \(176=2^4.11\)

ƯCLN (16, 80, 176) = \(2^4=16;\)

b) \(18=2.3^3;\)     \(30=2.3.5;\)       \(77=7.11\)

ƯCLN (18, 30, 77) = 1.