Đăng ký

Bài 32 trang 114 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đưởng thẳng xy thì đối nhau.

Hướng dẫn giải

- Hai tia đối nhau: Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.

Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

- Hai tia trùng nhau: Tia Ax và tia AB là hai tia trùng nhau.

Lời giải chi tiết

a)Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.

Sai. Vì chúng có thể trùng nhau hoặc không đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

 Sai. Vì chúng có thể trùng nhau

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đưởng thẳng xy thì đối nhau. -> Đúng:


shoppe