Đăng ký

Giải bài 22 trang 112 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một ...

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của ...

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

- Hai tia ... đối nhau

- Hai tia CA và ... trùng nhau

- Hai tia BA và BC ...

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Tia gốc O;

b) Hai tia đối nhau Rx và Ry;

c) AB và AC; CB; trùng nhau.