Đăng ký

Bài 31 trang 114 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Lấy 3 điểm không thẳng hàng A, B, C vẽ hai tia AB, AC:

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại M nằm giữa hai điểm B và C.

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tia N không nằm giữa hai điểm B và C.

Hướng dẫn giải

Em có thể vẽ hình như sau:

Vẽ hình theo từng phần như sau:

a)

- Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC, đường thẳng BC

- Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C

b)

Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại điểm N không nằm giữa B và C

shoppe