Đăng ký

Giải bài 27 trang 113 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với ...

b) Hình tạo thành bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với A là một tia gốc ...

Hướng dẫn giải

Giải:

a) A;                        b) A.

shoppe