Đăng ký

Giải bài 29 trang 114 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho hai tia đối nhau AB và AC.

a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Hướng dẫn giải

Giải:

a) M thuộc tia AB nên tia AM trùng vớ tia AB.

Hai tia AB và AC đối nhau nên hai tia AM và AC đối nhau.

Do đó điểm A nằm giữa hai điểm M và C.

 

Giải bài 29 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b) N thuộc tia AC nên tia AN trùng với tia AC.

Hai tia AC và AB đối nhau nên hai tia AN và AB đối nhau.

Do đó điểm A nằm giữa hai điểm N và B.
 

shoppe