Đăng ký

Giải bài 28 trang 113 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối nhau gốc O.

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Hai tia đối nhau gốc O là tia Ox và Oy.

 

Giải bài 28 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b) Điểm M thuộc tia Oy nên tia OM trùng với tia Oy.

Điểm N thuộc tia Ox nên tia ON trùng với tia Ox.

Suy ra hai tia OM, ON đối nhau.

Do đó điểm O nằm giữa hai điểm M và N.