Đăng ký

Giải bài 25 trang 113 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho hai điểm A và B, hãy vẽ:

a) Đường thẳng AB.

b) Tia AB.

c) Tia BA.

Hướng dẫn giải

Giải: