Đăng ký

Giải bài 30 trang 114 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:

a) Điểm O là gốc chung của ...

b) Điểm ... nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Hai tia đối nhau Ox và Oy;

b) O.