Đăng ký

Giải bài 31 trang 114 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC.

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C.

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại điểm N không nằm giữa B và C.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu tia và đường thẳng chỉ có một điểm chung thì chúng cắt nhau.

Giải:

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

shoppe