Đăng ký

Giải bài 32 trang 114 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.

Hướng dẫn giải

Giải:

Đáp án đúng là câu c).