Đăng ký

Xác định tần số góc để ULmax

+) Xác định  \(\omega_L\) để  \(U_{Lmax}\). Tính  \(U_{Lmax}\):

        \(\omega_L=\dfrac{1}{CZ_T}\)                     \(Z_C=Z_T\)

        \(U_{Lmax}=\dfrac{UL}{RC.Z'_T}\)   với     \(Z'_T=\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^2}{4}}\)

+) Khi  \(\omega=\omega_C=\dfrac{Z_T}{L}\) thì  \(Z^2=Z_L^2-Z_C^2\)

        \(U^2=U_{Lmax}^2-U_C^2\)

        \(\tan \varphi_{RL} \tan \varphi=-\dfrac{1}{2}\)

Công thức nâng cao:

Công thức bổ sung

Thời gian đèn tắt, đèn sáng

Ngoài ra, với xu hướng ra đề thi của Bộ GD&ĐT, kiến thức sẽ không chỉ nằm trong chương trình 12 mà còn có ở chương trình 10,11. Vì vậy các bạn nên ôn tập kỹ cả phần kiến thức này để đạt được kết quả cao nhất.

Xem lại tổng hợp công thức vật lý 10 TẠI ĐÂY

 

 

 

shoppe