Đăng ký

Tính tần số góc để ULmax, UCmax

+) Cho  \(\omega=\omega_1, \omega=\omega_2\) thì  \(U_C\) như nhau và giá trị  \(\omega_C\) ;àm cho  \(U_{Lmax}\). Tính  \(\omega_C\) để  \(U_{Cmax}\):

            \(\omega_C^2=\left (\dfrac{Z_T^2}{L} \right )^2=\dfrac{1}{2}(\omega_1^2+\omega_2^2)\)

+) Cho  \(\omega=\omega_1,\omega=\omega_2\) thì  \(U_L\) như nhau. Tính  \(\omega_L\) để  \(U_{Lmax}\):  

           \(\dfrac{1}{\omega_L^2}=(CZ_T)^2=\dfrac{1}{2}\left ( \dfrac{1}{\omega_1^2}+\dfrac{1}{\omega_2^2} \right )\)

Công thức liên quan:

Xác định tần số góc để UCmax

Xác định tần số góc để ULmax

>>>Tham khảo thêm: Trọn bộ công thức vật lý 10,11,12 mới nhất, đầy đủ nhất nhằm phục vụ cho việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.