Đăng ký

Thời gian đèn sáng, đèn tắt

+) Thời gian đèn sáng trong 1 chu kì:

            \(\Delta t_s=4\dfrac{\varphi_s}{\omega}\)   với  \(\cos \varphi_s=\dfrac{U_1}{U}\)

+) Thời gian đèn tắt trong 1 chu kì:

            \(\left\{\begin{matrix}\Delta t_t=T-\Delta t_s\\ \Delta t_t=\dfrac{4 \varphi_t}{\omega}\end{matrix}\right.\)   với  \(\sin \varphi_t=\dfrac{U_1}{U_0}\)

+) Thời gian đèn sáng, tắt trong thời gian t giây:

           \(\left\{\begin{matrix}\tau_s=\dfrac{t}{T}.\Delta t_s\\ \tau_t=\dfrac{t}{T}.\Delta t_t\end{matrix}\right.\)

Công thức liên quan

Máy biến thế, truyền tải điện năng phần 1

Máy biến thế, truyền tải điện năng phần 2

Ngoài ra các bạn có thể xem Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12 đầy đủ, chi tiết nhất TẠI ĐÂY

 

Có thể bạn quan tâm