Đăng ký

Giá trị L0 để công suất cực đại khi C thay đổi

Khi  \(C=C_1\) hoặc  \(C=C_2\) thì  \(\left \{ I,P,U_R,U_L,U_{RC} \right \}\) không đổi:

         \(Z_L=\dfrac{Z_{C_1}+Z_{C_2}}{2}\)

Giá trị  \(L_0\) để công suất của mạch đạt cực đại:

         \(Z_C=Z_L=\dfrac{Z_{C_1}+Z_{C_2}}{2}\)

Công thức liên quan:

Giá trị L0 để công suất cực đại khi L thay đổi

Hệ số công suất

>>>Tham khảo thêm: Trọn bộ công thức vật lý 10,11,12 mới nhất, đầy đủ nhất phục vụ cho việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

shoppe