Đăng ký

L biến thiên để URCmax, URCmin

+) Khi  \(L\) biến thiên để  \(U_{RCmax}\)

Khi  \(Z_C=\dfrac{Z_L+\sqrt{4R^2+Z_L^2}}{2}\)  thì  \(U_{RCmax}=\dfrac{U(Z_L+\sqrt{4R^2+Z_L^2})}{2R}=\dfrac{UZ_C}{R}\)

Khi  \(Z_C=0\)  thì   \(U_{RCmin}=\dfrac{UR}{\sqrt{R^2+Z_L^2}}\)

      \(\tan \varphi_0=\dfrac{Z_C-Z_L}{R}=\dfrac{R}{Z_C}=\dfrac{U}{U_{RCmax}}\)

      \(\tan 2\varphi_0=\dfrac{R}{Z_L}\)

+) Khi  \(L\) biến thiên để  \(U_{RCmin}\)

Khi  \(Z_C=0\) thì  \(U_{RCmin}=\dfrac{UR}{\sqrt{R^2+Z_L^2}}\)

Công thức liên quan:

L biến thiên để URLmax, URLmin

Tìm C để UCmax

Ngoài ra, bạn có thể lưu lại TOÀN BỘ CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT để thuận tiện cho việc ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần.

shoppe