Đăng ký

Đoạn mạch RLC có C thay đổi

Tìm  \(C\) để  \(\left \{ I,P,U_R,U_L,U_{RC} \right \}\) đạt giá trị cực đại:

           \(Z_L=Z_C \Leftrightarrow C=\dfrac{1}{\omega^2 L}\)

Lưu ý:  \(L\) và  \(C\) mắc liên tiếp nhau

Đoạn mạch RLC có L thay đổi

Đoạn mạch RLC có R thay đổi

>>>Tham khảo thêm: Trọn bộ công thức vật lý 10,11,12 mới nhất, đầy đủ nhất, nhằm phục vụ cho việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

shoppe