Đăng ký

Giải bài 7.4 Trang 26 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

- Ví dụ chứng tỏ lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó: Ô tô đang đi gặp chướng ngại vật phải hãm phanh dừng lại.

- Ví dụ chứng tỏ lực tác dụng lên một vật làm biến dạng vật đó: Dùng tay bẻ gãy một thanh gỗ.