Đăng ký

Giải bài 7.10 Trang 27 - Sách bài tập Vật lí 6

Dùng tay kéo dãn một sợi dây cao su, rồi giữ cho sợi dây cao su không chuyển động thì:

a) Xuất hiện các lực:

- Lực của tay trái tác dụng lên một đầu dây.

- Lực của tay phải tác dụng lên đầu dây còn lại.

- Lực của sợi dây tác dụng lên tay trái.

- Lực của sợi dây tác dụng lên tay phải.

b) Cặp lực của tay trái tác dụng lên một đầu dây và lực của tay phải tác dụng lên đầu dây còn lại có cùng phương nhưng ngược chiều.

Cặp lực của sợi dâ tác dụng lên tay trái và lực của sợi dây  tác dụng lên tay phải có cùng phương nhưng ngược chiều.