Đăng ký

Giải bài 7.12 Trang 27 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Dây cao su dãn ra.