Đăng ký

Giải câu 7 Trang 25 - Sách giáo khoa Vật lí 6

a) Lực đẩy mà lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn đã làm biến đổi chuyển động của xe.

b) Lực mà tay ta (thông qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm biến đổi chuyển động của xe.

c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va cham đã làm biến đổi chuyển động của hòn bi.

d) Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm biến dạng lò xo.