Đăng ký

Giải câu 5 Trang 25 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Hướng dẫn:

Nếu lực làm thay đổi hướng của chuyển động thì lực cũng làm biến đổi chuyển động.

Giải:

Lò xo đã làm biến đổi chuyển động của hòn bi (vật đang chuyển động theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác).