Đăng ký

Giải bài 7.5 Trang 26 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Trái Đất luôn tác dụng một lực hút lên các vật.

Giải:

Một quả cẩu đang bay lên cao thì chuyển động của nó luôn luôn bị đổi hướng. Điều đó chứng tỏ luôn luôn có lực tác dụng lên quả cầu làm biến đổi hướng chuyển động của nó. Lực này chính là lực hút của Trái Đất (trọng lượng của vật).