Đăng ký

Giải câu 1 Trang 24 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Một số ví dụ minh họa những sự biến đổi chuyển động:

- Xe đang chạy bị phanh gấp cho dừng lại (từ chuyển động sang đứng yên).

- Con bò kéo chiếc xe bò đang đứng yên làm cho xe bò chuyển động (từ đứng yên sang chuyển động).

- Đoàn tàu lên dốc chuyển động chậm lại.

- Xe đạp xuống dốc chuyển động nhanh lên.