Đăng ký

Giải câu 10 Trang 26 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Ba ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng là:

- Thủ môn đẩy bóng ra khỏi cầu môn làm bóng bị biến dạng (thay đổi hướng chuyển động).

- Dùng tay uốn cong một thanh thép.

- Chim đậu trên ngọn cây làm cong ngọn cây.