Đăng ký

Giải bài 7.2 Trang 25 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Vật tác dụng lực là vật tạo ra sự biến dạng hoặc sự biến đổi chuyển động.

Giải:

a) Vật tác dụng lực là chân gà;

Kết quả: Mặt tấm bê tông bị tác dụng của lực nên bị biến dạng.

b) Vật tác dụng lực là chiếc thang tre;

Kết quả: Chiếc nồi nhôm bị tác dụng nên bị biến dạng.

c) Vật tác dụng lực là gió;

Kết quả: Chiếc lá đang rơi xuống bị tác dụng của lực gió nên bị biến đổi chuyển động.

d) Cành cây bàng bị gãy, tức là bị biến dạng. Có thể do gió thổi mạnh quá hoặc một em bé tinh nghịch nào đó đã tác dụng lực bẻ gãy cành cây.

e) Vật tác dụng lực là con cá cắn câu;

Kết quả: Lực kéo của con cá đã làm biến đổi chuyển động của phao.