Đăng ký

Giải câu 5 Trang 45- Sách giáo khoa Vật lí 6

     Nếu dùng tấm ván dài hơn tấm ván đã dùng, chú Bình sẽ dùng lực F<500N để đưa thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên ô tô.

     Vì lúc đầu dùng tấm ván ngắn với lực 500N, chú Bình sẽ đưa được vật lên xe. Nay dùng tấm ván dài hơn nên độ nghiêng ít hơn độ nghiêng lúc đầu, do đó lực kéo vật bây giờ sẽ nhỏ hơn lực kéo lúc đầu.

     Chọn C.