Đăng ký

Giải bài 14.12 Trang 47 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Làm giảm độ nghiêng của cầu thang để giảm lực nâng cơ thể từ bậc thang này lên bậc thang kế tiếp.