Đăng ký

Giải bài 14.6 Trang 45 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn B. Cầu thang gác trong các tòa nhà cao tầng ta ứng dụng của mặt phẳng nghiêng.