Đăng ký

Giải câu 4 Trang 45 - Sách giáo khoa Vật lí 6

     Do tính chất của mặt phẳng nghiêng "mặt phẳng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng đó càng nhỏ" nên đi lên dốc càng thoai thoải càng dễ dàng hơn.