Đăng ký

Giải bài 14.10 Trang 46 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn B. Chiều dài mặt phẳng nghiêng càng lớn thì lực kéo càng nhỏ  \(\Rightarrow\) tấm ván 2 dài nhất.