Đăng ký

Giải bài 14.3 Trang 45 - Sách bài tập Vật lí 6

     Đi như vậy là đi theo đường ít nghiêng hơn (dốc thoai thoải) nên đỡ tốn lực nâng người và xe lên hơn.