Đăng ký

Giải bài 14.15 Trang 48- Sách bài tập Vật lí 6

     Lò xo dãn ra. Khi tăng độ nghiêng của tấm ván AB, lực do vật nặng tác dụng lên lò xo tăng, làm cho lò xo dãn ra thêm.