Đăng ký

Giải bài 14.7 Trang 46 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.