Đăng ký

Giải câu 1 Trang 45 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Học sinh tự làm theo nhóm.