Đăng ký

Giải bài 3.4 trang 9- Sách bài tập Vật lí 8

a) Chuyển động của vận động viên người Mĩ là chuyển động không đều vì độ lớn vận tốc của chuyển động không thay đổi .

b) Vận tốc trung bình của vận động viên người Mĩ là :

          \(v_{tb}\) = \(\dfrac{s}{t}\) = \(\dfrac{100}{9,78}\) = 10,22 m/s = 36,79 km/h