Đăng ký

Giải câu 2 trang 12- Sách giáo khoa Vật lí 8

a) Chuyển động đều.

b) c) d) : Chuyển động không đều